Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
 
 
The Official Website of
Ministry of International Trade & Industry,
Industrial Terminal & Entrepreneur Development Sarawak
 
 
 

Adalah dimaklumkan bahawa YBhg. Datu Liaw Soon Eng, Setiausaha Tetap, Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan bercuti rehat bagi tempoh 10 hingga 14 September 2020 dan 18 hingga 23 September 2020.

Sehubungan itu, Encik Dzulkornain Bin Masron, Ketua Bahagian Pembangunan Usahawan akan memangku jawatan Setiausaha Tetap sepanjang tempoh dinyatakan di atas.

Oleh yang demikian, sebarang urusan surat menyurat pihak Yang Arif Datuk/Datu/Dato/Tuan/Puan hendaklah dicatat gelaran "Pemangku Setiausaha Tetap"


Sekian, terima kasih.